دستگاه های تقویت کننده آنتن موبایل

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل سه باند

سیستم تقویت آنتن موبایل سه باند که دارای فرکانس های 900 - 1800 و 2100 می باشد که اکثرا برای هم تقویت آنتن موبایل وهم اینترنت استفاده می شود

... بیشتر بدانید
تقویت کننده آنتن موبایل سه باند
close

سیستم تقویت آنتن موبایل سه باند که دارای فرکانس های 900 - 1800 و 2100 می باشد که اکثرا برای هم تقویت آنتن موبایل وهم اینترنت استفاده می شود. دستگاه سه باند قادر به اجرای اینترنت نسل سوم و چهارم می باشد و این دستگاه قادر به 5 الی 6 خروجی می باشد

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل دو باند

سیستم های دو باند با فرکانس های 900 و 1800 و طراحی شده برای مناطق شلوغ و این دستگاه ها در همه جا سیگنال موبایل را تقویت می کند

... بیشتر بدانید
تقویت کننده آنتن موبایل دو باند
close

سیستم های دو باند با فرکانس های 900 و 1800 و طراحی شده برای مناطق شلوغ و این دستگاه ها در همه جا سیگنال موبایل را تقویت می کند از یک دستگاه دو باند 3 الی 4 تا خروجی امکان گرفتن دارد و حداکثر پوشش دهی آنتن موبایل 500 الی 700 متر مربع می باشد

برای خروجی گرفتن از سیستم تقویت آنتن موبایل احتیاج به یک اسپلیتر می باشد و از آن اسپلیتر به آنتن ها و طبقات پخش میشود

دستگاه دو باند دو مدل می باشد که یک مدل نمایشگر ال سی در دار که با آن میزان سیگنال محیط را مشاهده نمود. و برای تنظیمات آناحتیاج به دستگاه های تستر نیست و فقط با چرخاندن آنتن بالا و دیدن مشاهده نمایشگر دستگاه تقویت مموبایل می توان سیستم نصب و راه اندازی کرد

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل تک باند

دستگاه های تک باند با فرکانس 900 که اکثرا برای مناطق خلوت استفاده می شود و توان خروجی گرفتن این دستگاه 2 الی 3 آنتن می باشد

... بیشتر بدانید
تقویت کننده آنتن موبایل تک باند
close

توان خروجی این دستگاه 400 تا 500 متر مربع می باشد . و اکثرا دستگاه های تک باند در شهرستان ها ویا مناطق خلوت استفاده می شود

دستگاه های تک باند با فرکانس 900 که اکثرا برای مناطق خلوت استفاده می شود و توان خروجی گرفتن این دستگاه 2 الی 3 آنتن می باشد

آنتن لگاریتمی

آنتن لگاریتمی گیرنده تقویت آنتن موبایل که دارای فرکانس های 900 و 1800 و 2100 می باشد

... بیشتر بدانید
آنتن لگاریتمی
close

آنتن لگاریتمی با توان 15 دی بی که اکثرا برای دستگاه های دو باند و یا سه باند استفاده می شود

کانکتور آنتن لگاریتمی ان تایپ می باشد

آنتن پچ پنل

آنتن پچ فرستنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل و 7 دی بی گین آن می باشد و حداکثر 200 تا 250 متر مربع قدرت پوشش دهی آن می باشد

... بیشتر بدانید
آنتن پچ پنل
close

آنتن پچ فرستنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل و 7 دی بی گین آن می باشد و حداکثر 200 تا 250 متر مربع قدرت پوشش دهی آن می باشد

زاویه دید آنتن پچ پنل 180 می باشد و معمولا در سالن ها نصب می شود

Omni آنتن امنی

آنتن امنی با 4 دی بی خروجی و با توان 150 تا 200 متر مربع خروجی و طراحی شده برای سقف های کاذب و شعاع دید آن آنتن 360 درجه می باشد

... بیشتر بدانید
Omni آنتن امنی
close

آنتن امنی با 4 دی بی خروجی و با توان 150 تا 200 متر مربع خروجی و طراحی شده برای سقف های کاذب و شعاع دید آن آنتن 360 درجه می باشد

آنتن یاگی

آنتن یاگی با خروجی 13 دی بی طراحی شده برای فضای باز یا اوت دور که گیرنده سیستم های تقویت آنتن موبایل می باشد

... بیشتر بدانید
آنتن یاگی
close

آنتن یاگی با خروجی 13 دی بی طراحی شده برای فضای باز یا اوت دور که گیرنده سیستم های تقویت آنتن موبایل می باشد

آنتن یاگی به صورت شاخه ای طراحی شده است که به سمت بی تی اس تنظیم می شود

این آنتن ها اکثرا برای دستگاه های تک باند استفاده می شود

اسپلیتر

اسپلیتر طراحی شده برای خروجی گرفتن از یک دستگاه به چند آنتن داخلی می باشد

... بیشتر بدانید
اسپلیتر
close

تعداد آنتن های داخلی تقویت سیگنال موبایل 2 تا 8 خروجی می باشد تعداد خروجی ها نا محدود نیست

برگشت به سایت